صفحه نخست
جستجوی سریع در مطالب مجله

سخن سردبیر

خواندن و خواندنی

خواندن عملی است که اگر نگوییم مقدس، ممدوح و ستوده است خصوصا در فرهنگ اسلامی ما که نام کتاب آسمانی‌اش «قرآن» به معنی «خواندنی» است و اولین خطاب خداوند به پیامبرش «اقراء» است یعنی «بخوان» و در روز حشر اولین خطاب به فرزندان آدم این خواهد بود : «اقراء کتابک» یعنی «بخوان آنچه را که نوشته‌ای». اینها نشان می‌دهد که تمامی اعمال ما در گرو چگونه نوشتن است و چگونه خوانده شدن و تمام زندگی کتابت اعمالی است که انجام می‌دهیم و هر انسانی کتابی مختص به خود و منحصربفرد است.

ادامه مطلب